Info om boliger ved Galleri Galschiøt

Alle beboere vil have brugsret og direkte adgang til de 2 store fælles haver, Østhaven og Skulpturparken på i alt 4-5000m2, som forbindes med en indre gade i området. I Skulpturparken kan galleriets gæster også
komme, og her kan man sidde og hygge sig. Galleriet er åbent for besøgene til kl. ca 17 i hverdagene og 12-
16 om søndagen. Herefter er området bestemt til privat bolig.


Vi har planer om at omslutte hele området med små køkkenhaver á la byhaver, dvs. kasser som man kan
booke sig ind på og vi vil etablere forskellige områder, hvor børnene kan udfolde sig.


Alle fællesområder passes af en gård/have mand.Nye boliger


Der bygges 2 grupper huse med i alt 10 lejemål. Alle har egen orangeri/terrasse og/eller lille have.


Den ene gruppe består af 3 huse med i alt 6 lejligheder (110m2) (se på tegning nr. 6), 3 lejligheder i
stueetagen, som har et orangeri og lille have og 3 lejligheder på 1.sal med terrasse. Lejlighederne støder
direkte op til Østhaven, der strækker sig fra indkørslen til galleriet og op imellem villaerne og slutter bag ved
galleriet, hvor den munder ud i den indre gade, der går ned til Skulpturparken.


Den anden gruppe består af 4 store huse (140 m2) (se på tegning nr. 7): husene er på to etager med terasse
og orangeri i hvert hus. Disse boliger ligger i selve Skulpturparken.
Eksisterende boliger


Der er i forvejen 9 eksisterende gode og istandsatte boliger, som allerede nu eller på sigt vil være en del af det udadvendte miljø, som vi ønsker os.


De eksisterende boliger er:
Rønnevej 19 A (nr. 1 på tegning): lille villa (86m2+ kælder).
Rønnevej 19 B (nr. 2 på tegning): stort hus med 4 lejligheder ( på hver 100m2).
Disse 2 huse støder direkte ud til Skulpturparken.
Rønnevej 7 (nr. 3 på tegning): stor villa (150m2). Støder op til Østhaven.
Banevænget 16 (nr. 4 på tegningen): stor villa, der er opdelt i 2 boliger á 100m2. Støder op til Østhaven
Banevænget 20 (nr. 5 på tegningen): stor villa(130m2).
Banevænget 20 B: trædrejer værksted (65m2), der ligger imellem galleriet og ØsthavenMed de nye boliger bliver der i alt 19 husstande tilknyttet projektet


Beboerråd


Vi regner med at danne et beboerråd for alle beboere, som hører til komplekset. Beboerrådet vil være en slags organ for beboerne og vil kunne komme med forslag til nye tiltag i fællesområderne, forslag til arrangementer, stå for en delebilsordning, eller hvad der ellers kunne komme af ønsker.


Hver boenhed betaler et mindre fast månedligt beløb, som beboerrådet har rådighed over.


Værksted: Vi regner med at bygge et lille værksted (på ca. 50 m2), som beboerne kan bruge til diverse kreative udfoldelser. Brugerne af værkstedet leverer selv maskiner, værktøj med mere.


Nye indflytninger foregår ved skriftlige ansøgninger til Galleri Galschiøt. Beboerrådet tages selvfølgelig med i beslutningen om nye indflyttere.


Ejerforhold


Galleriet, værkstedet og alle ejendommene hører under et CVR-virksomhedsnummer ”Galleri Galschiøt”, som er personligt ejet af Colette Markus og Jens Galschiøt. Iflg. lokalplanen må vi ikke udstykke husene i ejer– eller andelsboliger.


Alle boliger hviler økonomisk i sig selv, og alle lejere er beskyttet af lejeloven, hvilket betyder, at de er uopsigelige og har fuld brugsret over de områder, som er beskrevet i de individuelle lejekontrakter. Alle har brugsret over alle fællesarealerne.


Man disponerer naturligvis fuldt ud over egen bolig iflg. lejekontrakten, og forslag til indhold og udvikling af fællesarealerne vil gå gennem et beboerråd og godkendes af ejerne, som i øvrigt er meget modtagelige for gode ideer, så længe økonomien er bæredygtig, og det ikke forstyrrer Galleri Galschiøts virke.