I Guds navn af Jens Galschiøt

I Guds Navn - 2007


I Guds Navn er et projekt lanceret af Jens Galschiøt, der skildrer en skulptur af en gravid teenager, oprettet som en anklage mod Kirkens strenge, regressive politik om sex og seksualundervisning. 


Skulpturen har været udstillet i København (Danmark), Nicaragua og Nairobi (Kenya).Fotos 


Dokumenter


Videoer 


Links 

  • Find mere om projektet her.

I Guds Navn, koranlov og kunstcensur - anno 2023

I Guds Navn er helt central i en debat om kunstcensur i 2023.


Meget af Danmark tager i 2023 stilling til koranloven, som er et lovforslag der vil forbyde "utilbørlig behandling af religiøse genstande", deriblandt krucifikser. Lovforslaget kommer i kølvandet på et stigende antal koranafbrændinger og de konflikter som dette medfører.


Jens Galschiøt udtaler sig om sine bekymringer for at lovgivningen kan bruges til kunstcensur, da regeringen selv slår fast at lovgivningen kommer til at ramme kunsten.


Galschiøt tager afstand til koranbrændinger, men er bekymret for at lovforslaget er for bredt og derved rammer ind i kunstneres ret til at udtrykke sig og starte debatter.


Som en del af debatten udfører Jens Galschiøt et værk hvor han fjerner en antik jesusfigur fra et 150 år gammelt kors. I stedet placerer han sin egen 'I Guds Navn' på korset og har derved, ifølge lovforslaget, foretaget en 'utilbørlig behandling af en religiøs genstand'.


Jens Galschiøt går til kanten og udfordrer lovforslaget.


BT artikel og video:

DR Kulturen radioprogram:

Odense Ser Rødt - video af værket