Freedom to Pollute af Jens Galschiøt

Freedom to Pollute - 2002


Freedom to Pollute er en 6 meter høj glasfiber-kopi af den amerikanske frihedsgudinde, der ryger ud af faklen. Skulpturen blev lavet og første gang opstillet i år 2002.


Skulpturen er blevet opstillet under flere klima konforrencer og demonstrationer. 


Frihedsgudinden symboliserer USA. Ved at bruge netop denne skulptur som forurenings-objekt ledes tankerne hen på USAs lidet glorværdige rolle ved de internationale klima-forhandlinger. Her nægter supermagten, ligesom i andre sammenhænge, at indgå forpligtende aftaler, som er nødven­dige for opbygningen af en international retsorden. Som George Bush den ældre udtrykte det: The American way of life står ikke til diskussion.


Frihedsgudinden repræsenterer den amerikanske drøm der handler om den totale frihed for den en­kel­te borger. Ved at sætte dette positive frihedssymbol sammen med det negative begreb foru­re­ning laves en kortslutning der visualiser det uholdbare ved situationen. Den enes frihed begrænser den andens frihed og truer andres liv.


Skulpturen er yderst magtfuld og arrogant når den bare står der og vælter røg ud med sit budskab om at kræve sig retten til at forurene. Det symboliserer den stærkes ret til at sætte sine egne betin­gel­ser uden hensyntagen til andre.

 


Billeder


Koncept


Links


Presseudgivelser


    Galschiøts værker

    .


    Freedom to pollute