Freedom to Pollute af Jens Galschiøt

Freedom to Pollute - 2002


Freedom to Pollute er en 6 meter høj glasfiberkopi af den amerikanske Frihedsgudinde, der udsender røg fra faklen. Skulpturen blev skabt og første gang opstillet i år 2002.


Skulpturen er blevet opstillet under flere klima-konferrencer og -demonstrationer. 


Frihedsgudinden symboliserer det vestlige frihedsideal, hvor den enkelte borger skal have ret til af forbruge som denne har lyst til., Ved at sætte dette positive frihedssymbol sammen med det negative begreb foru­re­ning laves en kortslutning der visualiser det uholdbare ved situationen. Den enes frihed begrænser den andens frihed og truer andres liv.


Skulpturen er yderst magtfuld og arrogant når den bare står der og vælter røg ud med sit budskab om at kræve sig retten til at forurene. Det symboliserer den stærkes ret til at sætte sine egne betin­gel­ser uden hensyntagen til andre.

 


Billeder


Koncept


Links


Presseudgivelser


    Galschiøts værker

    .


    Freedom to Pollute