Galschiøts værker

.Hvem er Samaritaneren?

En kunstinstallation om forråelse, konsekvenspædagogik, medmenneskelighed og humanismeSpartacus ledte et oprør imod det romerske imperium i 73 f.v.t.

Formålet var ifølge nogle historiske kilder at afskaffe slaveriet. Oprørerne tabte, og straffen var grusom - 5000 mennesker, mænd, kvinder, børn og ældre (oprørernes familier), blev korsfæstet til døde. Vejene ind til Rom blev angiveligt fyldt med en allé af lidelser og døde korsfæstede oprørere.

Imperiet ønskede gennem denne skræmmende magtdemonstration at afskrække enhver fra at forsøge et nyt oprør.


Jens Galschøt vil skabe en kunstnerisk repræsentation af denne "Spartacus' allé" med korsfæstede mennesker.

"

"

Kunstinstallationen vil bestå af 10 enkeltstående kors, hver fem meter høje, og hver monteret med et korsfæstet menneske i opløsning. Skulpturerne på korset er konstrueret omkring et anatomisk menneskeskelet (af plastik), og kødet, senerne, huden og tøjet er genskabt i kobber. Mennesket vil være i opløsning, og man vil tydeligt kunne se dele af det indre skelet og organer, som dog alle er skabt i kobber.

På hvert kors monteres et skilt med den korsfæstedes nationalitet, f.eks. ægypteren, burmeseren osv. Korsene opstilles som en allé.


På de enkelte skulpturer sidder et navneskilt præcis, hvor man normalt ville placere "INRI" (jødernes konge)-skiltet på et krusefix, og denne placering refererer direkte til Jesus kors, der blev uskyldigt korsfæstet på grund af falske anklager.

Navneskiltene skaber også en direkte parallel til nutiden, hvor skulpturerne repræsenterer nutidens oprørere - syrerne, burmeserne, egypterne, tuneserne, palæstinenserne, kurdere osv. Mennesker, der har kæmpet for menneskerettigheder og frihed, men har tabt. Navneskiltet er i ental, f.eks. "syrieren," for at antyde, at skulpturgruppen ikke handler om den enkelte korsfæstede, som jo er død, men derimod skal ses som repræsentanter for de syrere, der gjorde oprør, men stadig er i live, dem vi kalder flygtninge.


Titlen på værket .” Hvem er samaritaneren ”knytter an til lignelsen om den barmhjertige samaritaner fra Det Nye Testamente. Barmhjertighed og medmenneskelighed er et grundlæggende begreb i den vestlige civilisation.


                                                                                                                                - Jens Galschiøt